-- android, java

Android :: JSON Parse İşlemleri – 2

Android :: JSON Parse İşlemleri – 1 yazımdaki örneğin aynısını manual parsing yerine gson kullanarak parse etmeyi inceleyelim. google-gson [0] için proje sayfasında şöyle de bir açıklama mevcut:

Gson is a Java library that can be used to convert Java Objects into their JSON representation. It can also be used to convert a JSON string to an equivalent Java object. Gson can work with arbitrary Java objects including pre-existing objects that you do not have source-code of.

Yazıdaki parse metodunu bir de böyle yazalım:

private List<Book> getBookList(JSONObject jSon) {
		List<Book> list = Collections.synchronizedList(new ArrayList<Book>());
		try {
			JSONObject jSonRoot = jSon.getJSONObject("booklist");
			JSONArray jSonArrayBook = jSonRoot.getJSONArray("book");
			
			Gson gson = new Gson();
			
			Type listOfBook = new TypeToken<List<Book>>(){}.getType();
			list = gson.fromJson(jSonArrayBook.toString(), listOfBook);
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
			list = null;
		}
		return list;
	}

Kodun çıktısı yine aynı olacaktır.


[0] -> http://code.google.com/p/google-gson/

Yorum yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Android geliştirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Eclipse kullanmayı denedim fakat çok karışık geldi. Netbeans gibi bir IDE de yapamaz mıyız? JavaSE ve JavaFX de iyiyim. Yardımcı olur musunuz?

  2. Eclipse ADT pluginini kullanarak ya da doğrudan developer.android.com’da bulunan adt-bundle’ı indirerek kullanılabilir. Bu benim tercih ettiğim seçenek.

    Bunun dışında Netbeans ve IntellijIdea için de Android plugin desteği vardı. İkisini de zamanında denemiştim ama sonrasında kullanmadım.

    Bunlara ek olarak da yine developer.android.com’da adt-bundle’a alternatif olarak Intellij tabanlı bir IDE daha var: Android Studio. Bunlardan biriyle de native Android uygulaması geliştirilebilir.

  3. Hocam, json ile parse işlemini yaptım. şimdi yapmak istediğim şey parse ettiğim ekrana gelen herhangi bir linke tıklandığında o linkin ait olduğu id ve ismini vermesini istiyorum başka sayfaya geçiş yaparak bunu nasıl yapabilirim ?