Sıralama Algoritmaları [1] : Selection Sort

Bilgisayar ortamında verilerin sıralı olması birçok işi kolaylaştırır. Arama, ekleme, bölme vs. durumlarında verilerin sıralı olması ile olmaması arasında çok büyük performans farkı olabilir.
Birçok algoritma (örneğin binary search) sıralı veriler üzerinde çalışır. Kullanıcı için de verilerin sıralı olması büyük kolaylık sağlar.
Verilerin sıralanması için birçok algortima geliştirilmiştir.

* Selection Sort
* Bubble sort
* Insertion sort
* Shell sort
* Merge sort
* Heapsort
* Quicksort
* Bucket sort
* Radix sort
* Distribution sort
* Shuffle sort

Listeyi uzatmak mümkün. Sıralanacak veririn boyutu, yazılacak kod maliyeti, sistem kaynakları, kullanıcı tercihi vb. durumlara göre herhangi biri tercih edilebilir.
Bunlardan Selection Sort’u inceleyelim. Sayı dizisini kullaracak olursak, algoritma ilk adımda tüm diziyi dolaşacak, en küçük elemanı bulup ilk sıraya yazacak.
Sonra dizinin kalan kısmında aynı işi yeniden yapacak. Kalan kısmı tarayıp en küçük elamanı bulup, ikinci sıraya yazacak. Bu şekilde son elemana kadar gidip en küçükten büyüğe doğru dizimiz sıralanmış olacak.

Viki’de aşağıdaki animasyonu buldum, Selection Sort için hazırlanmış basit bi şey.

Selection Sort

Fonksiyon için de C ve Java’da aşağıdaki kodları yazdım. Aynı işi yapan benzer şeyler de yazılabilir.

C/C++ kodu :

void selectionSort (int dizi[], int elemanSayisi)
{
   int i, j, enKucuk, temp;
   for (i=0; i<elemanSayisi-1; i++)
   {
     enKucuk = i;
     for (j=i+1; j<elemanSayisi; j++)
     {
       if (dizi[j] < dizi [enKucuk])
       enKucuk = j;
     }
     temp = dizi[i];
     dizi[i] = dizi[enKucuk];
     dizi[enKucuk] = temp;
   }
}

Java kodu :

  private static void selectionSort(int [] dizi,int n)
  {
    int temp;
    int enKucuk;
    for(int i=0; i<n-1; i++)
    {
      enKucuk=i;
      for(int j=i; j<n; j++)
      {
        if (dizi[j] < dizi[enKucuk]) enKucuk=j;
      }
      temp=dizi[i];
      dizi[i]=dizi[enKucuk];
      dizi[enKucuk]=temp;
    }
  }

Fonksiyon argüman olarak aldığı diziyi Selection Sort algoritması ile sıralıyor.

İç içe iki tane döngü kullanıldığı için algoritmanın karmaşıklığı O(n²) olur. Küçük boyutlu dizilerde fazla kod yazmaya gerek kalmadan kullanılabilecek bir algoritmadır.

İlgili olabilecek yazılar:

Java %100 Nesne Yönelimli Bir Programlama Dili Midir?
Java :: Jersey ile RESTful Webservislere Eclipse, Maven ve Apache Tomcat Kullanarak Giriş Yapalım
Android :: JSON Parse İşlemleri – 2
Android :: JSON Parse İşlemleri – 1
Android :: Sayfalar Arası Veri Aktarımı – 1


Sıralama Algoritmaları [1] : Selection Sort” yazısına 4 yorum yapılmış.

 1. @Aknur: 1’den başlayıp diziBoyutu’na kadar gidilebilir ancak 0’dan başlayınca 1 eksiğine kadar gidince aynı miktarda elemanı dolaşmış oluyorsunuz. Hesap aynı aslında.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.