Kuyruk Veri Yapısı – [Java]

Veri yapıları dersinin önemli elemanlarından biri olan kuyruk (queue) yapısını Java ile oluşturmaya çalıştım. Kodlar biraz amatörce oldu ama çalışıyor :)

Peki nedir bu kuyruk? Wiki şöyle diyor

FIFO (First In Fist Out – İlk Giren İlk Çıkar) mantığına dayalı kuyruk yapısı ile ilgili yazdığım class:

public class kuyruk {
	// private değişkenler
	private int maxBoyut;
	private long[] kuyrukDizi;
	private int front;
	private int rear;
	private int elemanSayisi;
	
	// constructor
	// kuyruk degisken_ismi = new kuyruk (eleman_sayisi);
	public kuyruk (int boyut){
		maxBoyut = boyut;
		kuyrukDizi = new long [maxBoyut];
		front = 0;
	    rear = -1;
	    elemanSayisi = 0;
	}
	
	// metodlar
	
	// kuyruk boş mu?
	public boolean bosMu() {
		if (elemanSayisi == 0) return true;
		else return false;
	}
	
	// kuyruk dolu mu?
	public boolean doluMu() {
		if (elemanSayisi == maxBoyut) return true;
		else return false;
	}
	
	// kuyruğa eleman ekleme
	public void insert (long eklenecekEleman){
		if (rear == maxBoyut -1) rear = -1;
		rear++;
		kuyrukDizi [rear] = eklenecekEleman;
		elemanSayisi++;
	}
	
	// kuyruktan eleman çekme
	public long remove(){
		long cikarilacak = kuyrukDizi [front++];
		if (front == maxBoyut) front = 0;
		elemanSayisi--;
		return cikarilacak;
	}
	
	// kuyruğun sonundaki eleman
	public long kuyrukNerde() {
		return kuyrukDizi[front];
	}
	
	// kuyruğun boyutu
	public int kuyrukBoyutu() {
		return elemanSayisi;
	}
}

yukarıdaki gibidir.

İlgili olabilecek yazılar:

Java %100 Nesne Yönelimli Bir Programlama Dili Midir?
Java :: Jersey ile RESTful Webservislere Eclipse, Maven ve Apache Tomcat Kullanarak Giriş Yapalım
Android :: JSON Parse İşlemleri – 2
Android :: JSON Parse İşlemleri – 1
Android :: Sayfalar Arası Veri Aktarımı – 1


Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.